• comentarios
  • correo
  • egresados
  • noticias
  • pago-en-linea-instituto
  • par-relal-inst
  • reflexiones

Comisión Preescolar  

Comisión 1° a 3° 

Comisión 7° 

Lengua Castellana         10° 11°

Normas APA 11° Citar

Actividades grado

Actividades

Actividades

Matemáticas 4B 7°ABC 10° 11° 

Religión 11° 1er doc. 11° 2do doc

Estadistica 7AD

Economía 10°

Filosofía 10°

Química 10° 10°D

Física 10° 10°D

Geometria 10°

Informática 10°

Ana milena 7B3 8B4

Ronald Caro 7B2 8B5 10B5 11B3

Mauricio Orozco 7B1 10B4 11B2

Diana Perez  8°A

Karen Charris 7B4 8B2

Martha Montes 7A 8B3 

Jonathan Pizarro 4B1 5°A 

Luis Gonzalez 2A 4A 5B2 

Andrea Filo 1B 3B 4A

Stefanni Cienfuegos 3A 4B2